Een goed doordachte informatiestrategie is de link tussen de strategie en de informatievoorziening van een organisatie. Door aandacht te besteden aan de informatiestrategie van jouw organisatie, bevorder je het besluitvormingsproces en kan er op basis van volledige, relevante informatie gestuurd worden.

 

Het op orde hebben van je informatievoorziening is belangrijker dan ooit. De toenemende digitalisering en automatisering heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer data beschikbaar is en met de tools die tegenwoordig beschikbaar zijn, is het (naast de grote corporaties) ook voor MKB ondernemers mogelijk om te sturen op data.

Volledige, juiste informatie is essentieel voor het signaleren van (trend)ontwikkelingen en het verkrijgen van waardevolle inzichten.

Het zorgt ervoor dat je beslissingen kan nemen op basis van harde feiten in plaats van fingerspitzengefühl.

Veel ondernemers weten dat het hebben van goede stuurinformatie essentieel is voor de groei van de business, maar een smak geld neerleggen is niet voldoende. We kennen allemaal de grote IT projecten waar miljoenen (dan wel niet miljarden) geïnvesteerd werden en uiteindelijk hebben geleid tot een gefaalde implementatie. Er zijn diverse uitdagingen die zich voordoen bij het implementeren van de informatiestrategie, zoals:

  • Lage datakwaliteit
  • Uitloop in tijd en geld
  • Gefragmenteerde informatie
  • Problemen bij migraties van data uit softwarepakketten
  • Onvoldoende vertrouwen in de data
  • Tijdsintensieve ad-hoc rapportages (in Excel)

Het hebben van de juiste personen op de juiste plek die de kar trekken en het geheel overzien, zijn daarom essentieel voor het succes van de informatiestrategie. Voor de implementatie van jouw informatiestrategie heb je iemand nodig die kennis en ervaring heeft met het stellen van de juiste vragen aan de business en dit kan vertalen in heldere, volledige stuurinformatie op basis van betrouwbare data. Deze persoon is de spil tussen BI (Business Intelligence) en de organisatie, waarbij enerzijds gekeken wordt naar het optimaal inzetten van de informatietechnologie, en anderzijds naar het efficiënter inzetten van het personeel zodat gefocust kan worden op het analyseren van rapportages in plaats van het creëren van rapportages.

Stel je voor dat aan het begin van elke week, je in één oogopslag kan zien hoe jouw organisatie ervoor staat. Je hebt een overzichtelijk dashboard met relevante visualisaties die de gezondheid van de organisatie helder in kaart brengen. Daarnaast hebben de diverse afdelingen binnen je organisatie elke week een teamoverleg, waarbij gekeken wordt naar de stand van zaken op basis van de operationele data.

Hoe heeft onze afdeling de afgelopen week gepresteerd? Is er progressie ten opzichte van de afgelopen weken? Hoe doen wij het ten opzichte van vorig jaar? Waar valt nog winst te halen? Waar liggen de kansen? Wat zijn de verwachtingen en hoe kunnen wij die verwachtingen overtreffen?

Dit zijn een aantal voorbeelden van vragen waar je antwoord op krijgt, wanneer jouw informatiestrategie juist geïmplementeerd is. En met de tools die tegenwoordig beschikbaar zijn, kan dit een realiteit zijn. Niet alleen voor de grote corporaties, maar ook voor de MKB ondernemer.

Published On: January 20th, 2021 / Categories: Uncategorized /

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stuur een e-mail en dan neem ik contact op. Krijg een vrijblijvende demo en zie de mogelijkheden voor jezelf!

Stuur een e-mail en dan neem ik contact met je op. Krijg een vrijblijvende demo en zie de mogelijkheden voor jezelf!